Zaproszenie na koncert z racji 50-lecia CPS i 25 lecia NYDAI w Kaufmann Music Center

Projekt jest tez finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2023. Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów , całkowita kwota dofinansowania zadania “Chopin and Friends Festival” to 10 000 PLN łaczna pula całego programu to 1 000 000 PLN.