Jak zostać członkiem

Centrum Polsko-Słowiańskiego

Zachęcamy członkostwa w Centrum Polsko-Słowiańskim (CPS). Wystarczy otworzyć konto w Polsko-Słowiańskiej Federalnej Unii Kredytowej (PSFUK) i zaznaczyć Centrum Polsko-Słowiańskie jako organizację sponsorującą. W ten sposób pobierane przez PSFUK składki członkowskie przeznaczone zostaną na działalność statutową CPS.

Od 1972 r. Centrum Polsko-Słowiańskie poprzez różnorodne wydarzenia kulturalne promuje dziedzictwo polskie w USA. Wspieramy ponad 30 tysięcy naszych członków i lokalne społeczności oferując programy z zakresu pomocy socjalnej i prawnej, aby w pełni mogli korzystać z przysługujących im przywilejów i świadczeń ułatwiających życie na obczyźnie.