Misja

Od 1972 roku, Centrum Polsko Słowiańskie promuje kulturę i dziedzictwo polskie. Wspieramy ponad
30,000 naszych członków i lokalne społeczności oferując programy z zakresu pomocy socjalnej i prawnej,
jak również różnorodne wydarzenia kulturalne.
Poprzez programy z zakresu pomocy socjalnej i prawnej dokładamy starań, aby nasi członkowie w pełni
korzystali z przysługujących im przywilejów i świadczeń, które ułatwiają życie na obczyźnie.

Nasze programy

Historia

Za oficjalną datę założenia Centrum Polsko-Słowiańskiego (CP-S) przyjmuje się 15 sierpnia 1972 r. W tym dniu Centrum otrzymało Akt Fundacyjny, uprawniający do działalności charytatywno-społecznej. Od tej pory z oddaniem służy społeczności polonijnej i innym imigrantom.

Idea założenia organizacji charytatywno-społecznej jaką jest CP-S zrodziła się z potrzeb imigrantów. Na początku lat 70-tych, ks. Longin Tołczyk pracował wśród imigrantów z Polski, którzy co dopiero dotarli do Nowego Jorku. Doskonale znał ich potrzeby i chciał ułatwić im zadomowienie się na ziemi amerykańskiej.
Te pomysły urzeczywistniły się w 1972 r., gdy powstało Centrum Polsko-Słowiańskie.

Jednym z pierwszych programów Centrum, które kontynuowane są po dzień dzisiejszy, były lekcje języka angielskiego oraz kursy przygotowujące do obywatelstwa. Potem CP-S uzyskał fundusze na Program Etniczny, dzięki któremu tysiące imigrantów uzyskało wszechstronną pomoc z zakresu opieki społecznej, pomoc w załatwianiu formalności w agencjach miejskich, szpitalach, przychodniach zdrowia. Tu też uzyskiwali porady i informacje dotyczące szukania pracy, zapisywania dzieci do szkół i wiele innych.

W 1976 r. założyciele CP-S postanowili utworzyć Polsko-Słowiańską Federalną Unię Kredytową (PSFUK).

Odegrała ona ogromną rolę w poprawie sytuacji finansowej imigrantów z Polski i innych słowiańskich krajów. Dzięki pożyczkom z tej instytucji imigranci, nie mający historii kredytowej w USA i odrzucani przez amerykańskie banki, mogli kupować nieruchomości w Nowym Jorku. Obecnie, PSFUK liczy ponad

100 tysięcy członków, ma oddziały w 4 stanach i jest największą etniczną unią kredytową w Stanach Zjednoczonych.

Od początku lat 80., Centrum Polsko-Słowiańskie prowadzi Centrum Seniora „Krakus” na Greenpoincie oraz Centrum Seniora im. Jana Pawła II na wschodniej części dolnego Manhattanu, przy najstarszym w Nowym Jorku kościele założonym przez Polonię. Finansowane z grantów NYC Department of Aging, centra te oferują obiady za symboliczną opłatę, zajęcia kulturalne, edukacyjne, językowe oraz rekreacyjne. Dla wielu członków nasze centra seniora są drugim domem.

Przez 50 lat, CP-S rozwijało programy dostosowując je do potrzeb imigrantów, oferując nie tylko usługi dla starszych, ale też programy pozalekcyjne dla dzieci, szczególnie z biedniejszych rodzin.

Dzięki Programowi Usług Socjalnych oraz Programowi Usług Imigracyjnych i Prawnych tysiące imigrantów uzyskało świadczenia socjalne oferowane przez miasto i stan Nowy Jork jak i rząd federalny oraz uregulowało status imigracyjny. Od połowy lat 90-tych, CP-S oferuje również stypendium dla uzdolnionej młodzieży o polskich lub słowiańskich korzeniach.

Nasi członkowie

Nasza organizacja obecnie liczy około 40 tysięcy członków. Większość z nich zapisuje się do CP-S otwierając konto w Polsko-Słowiańskiej Federalnej Unii Kredytowej i wybierając CP-S jako organizację sponsorującą.

Obecnie wśród naszych członków są nie tylko imigranci z Polski i krajów słowiańskich, ale również przedstawiciele wielu innych społeczności mieszkających głównie w szerokopojętym rejonie Nowego Jorku, ale też w Illinois i na Wschodnim Wybrzeżu.