KONKURS: Zapraszamy do udziału w konkursie znajomości polskich kompozytorów i wygraj backstage z artystami i albumy z autografami artystów

WEŹ UDZIAŁ W KONKURSIE ZNAJOMOŚCI POLSKICH KOMPOZYTORÓW i WYGRAJ BACKSTAGE Z ARTYSTAMI i ALBUM Z AUTOGRAFAMI ARTYSTÓW

 

Konkurs adresowany jest do młodzieży szkolnej w wieku 12-17 lat. Uczestnicy Konkursu mają za zadanie odpowiedzieć na pytania, lub wybrać właściwą odpowiedź

Odpowiedzi na pytania należy przesłać na adres fundacja@fkis.org do dnia 17 listopada podając imię, nazwisko, wiek uczestnika oraz liczbę członków rodziny

Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi podczas Koncertu The Best of Polish Composers, który odbędzie się 26 listopada o 6pm w Merkin Hall, Kaufman Music Center, więcej informacji o koncercie na https://www.kaufmanmusiccenter.org/mch/calendar/. Uczestnicy Konkursu i ich rodziny mają zapewnione nieodpłatne zaproszenia na Koncert The Best of Polish Composers, max 5 zaproszeń na rodzinę, zaproszenia będą do odbioru przed koncertem w Merkin Hall, Kaufman Music Center Box Office. Organizatorem Konkursu jest Fundacja Kultury i Sztuki we współpracy z Centrum Polsko Słowiańskim

 

Zadania Konkursowe

 

Fryderyk Chopin

Gdzie urodził się i gdzie zmarł F. Chopin

Jakie utwory komponował

Czy Chopin komponował pieśni? Podaj tytuł utworu.


Wieniawski

Na jaki instrument komponował Wieniawski.

Podaj przykład utworu Wieniawskiego

W jakim mieście w Polsce odbywa się Międzynarodowy Konkurs im. Wieniawskiego.

 

Stanisław Moniuszko

Wymień chociaż jedną operę S.Moniuszki

Podaj tytuły dwóch pieśni S.Moniuszki

Skąd pochodzi słynną Aria z Kurantem

 

Ignacy Paderewski

Gdzie urodził się Ignacy Paderewski

  1. Paryż
  2. Warszawa
  3. Ukraina

Które utwory nie są Ignacego Paderewskiego

  1. Manru
  2. Krakowiak Fantastyczny
  3. Mazurek A -moll Op 68 No 2

Gdzie zmarł Ignacy Paderewski

  1. Warszawa
  2. Szwajcaria
  3. Nowy Jork

 

Karol Szymanowski

Jakie utwory skomponował Karol Szymanowski.

Podaj tytuł opery Szymanowskiego z Królem w tytule.

Harnasie to opera czy balet? Powiedz coś o tym utworze

 

Grażyna Bacewicz

Na jakim instrumencie grała Grażyna Bacewicz

Wymień jeden znany Ci utwór skomponowany przez Grażynę Bacewicz

 

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU