Wymiana drzwi oraz remont windy w Centrum Polsko-Słowiańskim

Wymiana drzwi oraz remont windy w Centrum Polsko-Słowiańskim.

 Zadania publiczne współfinansowane przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP w konkursie „Współpraca z Polonią i Polakami za granicą 2022 – Infrastruktura Polonijna”