Wycieczka do Bronx Zoo Klubu Seniora im.JP2

24 kwietnia klub Seniora im.Jana Pawła 2 na Manhattanie, działajàcy przy Centrum Polsko-Słowiańskim odbył wiosennà wycieczkę do Bronx Zoo. Pogoda dopisała i seniorzy mogli podziwiać zwierzęta z całego świata także przy popołudniowym poczęstunku w Crane Cafe w Zoo, jak także przekàskach sponsorowanych przez Lowell Foods. Dzielimy się z Państwem zdjęciami z wydarzenia:

Klub im. J.P.2 Na Manhattanie