Wybory do Sejmu i Senatu 2023 – w sobotę, 14 października- Informacja Prasowa

Szanowni Państwo,

W związku ze zbliżającymi się wyborami do Parlamentu oraz ogólnokrajowym referendum, przesyłamy najważniejsze informacje w formie komunikatu prasowego. Zachęcamy do publikowania i zapraszamy do kontaktu w razie pytań.

Z poważaniem,

Konsulat Generalny RP w Nowym Jorku


                                                                                

233 Madison Avenue

New York, NY 10016

Tel. +1 646 237 2102 Fax +1 646 237 2116

e-mail: nowyjork.kg.sekretariat@msz.gov.pl

INFORMACJA PRASOWA

podstawowe informacje dot. wyborów parlamentarnych 2023

Konsulat Generalny RP w Nowym Jorku informuje, że głosowanie w USA w wyborach do Sejmu RP i Senatu RP oraz referendum ogólnokrajowym odbędzie się w sobotę, 14 października 2023 r. między godz. 7:00 a 21:00.

Warunkiem wzięcia udziału w wyborach i/lub referendum jest zapisanie się do spisu wyborców w wybranym obwodzie głosowania oraz posiadanie (w dniu zapisu i w dniu wyborów) ważnego polskiego paszportu lub paszportu tymczasowego. W Stanach Zjednoczonych nie ma możliwości głosowania na podstawie dowodu osobistego. Głosowanie w wyborach do Sejmu i Senatu oraz w referendum przeprowadza się na podstawie tego samego spisu.

Placówki zagraniczne nie prowadzą stałych spisów wyborców, w przeciwieństwie do Polski, i obywatele polscy mieszkający za granicą muszą przed każdymi wyborami dokonać rejestracji do wyborów. Chętni do głosowania mają do wyboru kilka sposobów rejestracji:

  1. Najwygodniejszym sposobem rejestracji będzie wypełnienie formularza rejestracyjnego przez Internet https://ewybory.msz.gov.pl

Ważne jest, aby dokonując rejestracji stosować dokładnie taką pisownię (z uwzględnieniem polskich liter) i podawać dokładnie takie dane, jakie widnieją w ważnym polskim paszporcie.

  1. Potencjalni wyborcy mogą również zgłosić chęć udziału w głosowaniu pisemnie lub e-mailem (przesyłając skan lub wyraźne zdjęcie zgłoszenia podpisanego własnoręcznie). E-mail z załącznikiem należy wysłać na adres: wybory@msz.gov.pl a tradycyjną pocztę na adres: Konsulat Generalny RP w Nowym Jorku, 233 Madison Ave, New York, NY 10016, z dopiskiem WYBORY.
  2. Można również dokonać zapisu osobiście w Konsulacie Generalnym RP w Nowym Jorku (233 Madison Avenue, New York, NY 10016), bez wcześniejszego umówienia, w godzinach pracy urzędu.

Każdorazowo w zgłoszeniu należy podać:

  • nazwisko i imię (imiona),
  • numer ewidencyjny PESEL,
  • numer ważnego polskiego paszportu,
  • adres pobytu wyborcy za granicą,
  • dane kontaktowe w zakresie adresu poczty elektronicznej lub numeru telefonu komórkowego,
  • numer i siedzibę jednej obwodowej komisji wyborczej, w której zamierza się oddać głos.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom Polonii, Konsulat utworzył w nowojorskim okręgu konsularnym aż 17 obwodowych komisji wyborczych: 4 w Nowym Jorku (na Manhattanie w Konsulacie Generalnym RP, na Greenpoincie dwa lokale wyborcze – w Centrum Polsko Słowiańskim i w Polsko-Słowiańskiej Unii Kredytowej a także na Maspeth – w Kościele Świętego Krzyża). Ponadto na Long Island we Floral Park w Sali Parafialnej Kościoła Świętej Jadwigi, w Copiague – Parafia Wniebowzięcia NMP i w Parafii pw. św. Kazimierza w Yonkers. Polacy będą mogli oddać głos także w pobliskich miastach w stanie New Jersey (komisje w Linden, Passaic i Clark), ale również w miejscach odległych od Konsulatu, takich jak np. New Britain w stanie Connecticut, w Bostonie, MA, Cleveland w stanie Ohio, w Filadelfii i Doylestown oraz w Pittsburghu w Pensylwanii czy w Buffalo, NY położonym tuż przy granicy z Kanadą. Dokładne adresy komisji dostępne są pod adres:

https://www.gov.pl/web/usa/wykaz-obwodow-glosowania-w-usa

Zachęcamy do rejestracji na wybory i prosimy nie czekać do ostatniej chwili. Rejestracja zamyka się jest w czwartek 10 października 2023 r.

Wyborca zmieniający miejsce pobytu przed terminem wyborów może otrzymać́ na swój wniosek zaświadczenie o prawie do głosowania. Zaświadczenie takie wydaje konsul (do dnia 12 października), a w Polsce dowolny urząd gminy. Na podstawie takiego zaświadczenia możliwe jest głosowanie w dowolnym lokalu wyborczym w kraju lub za granicą. Zaświadczenie otrzymać można w konsulacie, w godzinach pracy urzędu. Nie ma konieczności wcześniejszego umawiania się.

Informujemy, że za granicą nie jest możliwe głosowania przez pełnomocnika. W tych wyborach nie będzie również głosowania korespondencyjnego.

Osoby zamieszkałe za granicą głosują na posłów i senatorów z tzw. ,,listy warszawskiej”, tj. na posłów w okręgu wyborczym nr 19 oraz senatorów w okręgu wyborczym nr 44.

Wszystkie informacje, komunikaty i prawo wyborcze są̨ dostępne na stronie Państwowej Komisji Wyborczej: www.pkw.gov.pl, a także na stronach: https://wybory.gov.pl/sejmsenat2023/ i https://referendum.gov.pl/referendum2023/

Szczegółowe informacje dotyczące wyborów znajdują się na stronie internetowej Konsulatu: https://www.gov.pl/web/usa w zakładce „Wybory i Referendum 2023”. Zachęcamy również do śledzenia Facebooka i Twittera Konsulatu.

Najczęściej zadawane pytania dot. głosowania za granicą wraz z odpowiedziami dostępne są na stronie: https://www.gov.pl/web/dyplomacja/najczesciej-zadawane-pytania-wybory-i-referendum-2023

Informacji udzielamy również pod adresem mailowym: ny.wybory@msz.gov.pl