Wizyta Pani wicemarszałek sejmu: MAŁGORZATY GOSIEWSKIEJ w Centrum JP2 na Manhattanie.

W piàtek 15 września odbyła się niezwykła wizyta Pani Wicemarszalek Sejmu Małgorzaty Gosiewskiej wraz z Konsulami: Adrianem Kubickim oraz Krzysztofem Płaskim w Centrum JP2 na East Village. Na wizycie obecny był tez prezes CPS Marian Zak jak także dyrektor CPS Agnieszka Granatowska. Dzielimy się z Państwem fotorelacjà. Podczas spotkania miała miejsce krotka prezentacja działalności Centrum JP2 na Manhattanie z krótkim występem: Michała Jamrozka i Małgorzaty Staniszewskiej. Po częsci artystycznej glos zabrała Pani wicemarszalek opowiadajàc o sytuacji w Polsce i odpowiadajàc na pytania,  głos zabrał też konsulem generalny RP w Nowym Jorku Adrian Kubicki. Po spotkaniu zgromadzona Polonia miała czas na zdjęcia, osobiste pytania przy porannym poczęstunku. Następnie wicemarszałek sejmu udała się na wizytę do Toronto. Dziękujemy za to spotkanie.