W piątek 8 marca, w Międzynarodowy Dzień Kobiet, w Klubie Seniora Krakus odbył się uroczysty koncert Chóru Krakus

Koncert na Dzień Kobiet w Klubie Seniora Krakus

W piątek 8 marca z okazji Międzynarodowego Dnia Kobiet w Klubie Seniora
Krakus działającego w Centrum Polsko Słowiańskim na Greenpoincie odbył się
uroczysty koncert Chóru Krakus. Słowo wstępne o tradycji obchodów oraz
konferansjerkę prowadził Waldemar Ostrowski.

Chór Krakus, którym dyrygowała Katarzyna Drucker zaśpiewał kilka piosenek,
wszystkie poświęcone paniom: „Piosenka na Dzień Kobiet”, słowa Anna Kucay,
„Za zdrowie Pań”, „Kobieto, Kobieto”, „ Czy to panna czy mężatka”, „Z Krakusa
dziewczyna”, „Kobiety nie bij nawet kwiatem”. Wiersze dla pań recytowali
panowie: Stanisław Kulczycki, Tadeusz Nowak, Stanisław Piekut i Krzysztof
Zieliński. Akompaniowała Ola Watras. Piękna dekoracja sceny była dziełem Zofii
Wiszniewskiej i Waldemara Ostrowskiego.

Następnie panowie występujący w Chórze Krakus obdarowywali wszystkie panie
czerwonymi goździkami, były również słodycze. O wszystko zadbała dyrekcja
Klubu Seniora Krakus w osobach: Artur Pustuła – Dyrektor Programowy Klubu,
Urszula Galej – Koordynator Programu oraz Agata Forys – Pracownik Socjalny
Na zakończenie wszystkie panie pozowały do grupowego zdjęcia.

Tekst i zdjęcia: Zosia Zeleska-Bobrowski