“Tęskno mi Panie do kraju tego…”

Z okazji Dnia Polonii i Polaków za granicą 2 Maja w Centrum Seniora „Krakus” odbyło się przedstawienie poetycko-wokalne „Tęskno mi Panie do kraju tego…”, w wykonaniu Theater and Opera Society „THEOS” . Autorem i reżyserem przedstawienia jest Katarzyna Drucker Kasia Drucker Voice.
Wzięli w nim udział Katarzyna Drucker – śpiewaczka operowa, Anna Kucay – recytacja oraz Małgorzata Staniszewska – akompaniament.
To bardzo wzruszające patriotyczne przedstawienie pełne pięknych pieśni Chopina, Moniuszki, Karłowicza i ludowych utworów połączonych z poezją naszych wielkich wieszczy Mickiewicza, Słowackiego, Konopnickiej czy bardziej współczesnych jak Jan Lechonia czy Władysława Bełzy. Opowiada o czasach Wielkiej Imigracji, o wierze w Boga i Miłości do Ojczyzny oraz Ojczyźnie, jako Domu Rodzinnym. Opisuje piękno Polski, zwyczaje polskie, wspomnienie domu rodzinnego, tęsknota za dzieciństwem, dola tułacza.
Na wstępie dyrektor wykonawcza Centrum Polsko- Słowiańskiego, Agnieszka Granatowska oraz Koordynator Programu „Krakus” Zuzanna Frontczak-Dąbrowicz złożyły najserdeczniejsze życzenia naszym polonijnym seniorom z okazji święta Polonii jak i Dnia Flagi.
Po czym Kasia Drucker – sopran dramatyczny poprosiła o powstanie zaśpiewała wzruszająco tzw. pieśń hymniczną Marii Konopnickiej „Rotę”. Jej głos oczarował publiczność a w połączeniu ze wspaniałymi umiejętnościami aktorskimi i recytacji Anny Kucay oraz autorskim romantyczno – jazzowym akompaniamentem Małgorzaty Staniszewskiej stworzył ciepłą atmosferę rodzinnego wspomnienia Polski i poruszył do głębi serca publiczności. Seniorom łza zakręciła się w oku a swój zachwyt dla artystów i przedstawienia wyrazili gromkimi brawami na stojąco.
Na koniec Dyrektor Agnieszka Granatowska podziękowała artystom za taką ucztę dla ducha i piękne uczczenie Dnia Flagi oraz Dnia Polonii i Polaków za granicą.
Tekst: Katarzyna Drucker