Święto Konstytucji 3. Maja w Klubie Seniora Krakus

3. maja 1791 roku w Rzeczpospolitej Obojga Narodów uchwalono jedną z pierwszych na świecie konstytucji.

Wyprzedziła ona m.in konstytucję francuską. Konstytucja została uchwalona przez Sejm Czteroletni, który został zwołany w październiku 1788 roku.

W tym roku Święto Konstytucji 3. Maja seniorzy z Klubu Seniora Krakus uczcili piękną akademią, podczas której członkowie klubu recytowali patriotyczne wiersze a chór “Krakus” odśpiewał patriotyczne pieśni.

Dziękujemy wszystkim za przybycie!