Spotkanie z Profesorem Piotrem Majewskim – Rozmowy o sztuce

Spotknaie z Profesorem Piotrem Majewskim z Uniwersytetu  Lubelskiego i  KATEDRA KULTURY AUDIOWIZUALNEJ I NAUK O SZTUCE. Nagrodzony w 2021 – Nagroda indywidualna Rektora V stopnia w 2020 – Me al Unii Lubelskiej w 2018 – Medal Brązowy za Długoletnią Służbę w 2017 – Medal 700-lecia Miasta Lublin w 2015 – Nagroda Rektora III stopnia . Profesor specjalizuje się w sztuce nowoczesnej i współczesnej z naciskiem na tradycję awangardową, migracje artystyczne oraz recepcję sztuki z Europy Środkowo-Wschodniej w krajach Europy Zachodniej i w Stanach Zjednoczonych. Zainteresowania badawcze profesora obejmują krytykę artystyczną, relacje pomiędzy sztuką współczesną a kulturą popularną, polityczne uwarunkowania twórczości artystycznej oraz zagadnienia designu i architektury XX i XXI wieku. Zapraszamy na spotkanie gdzie zostana poruszone kwestie rozumienia sztuki wspolczesnej i porozmawiamy tez o tak zwanym „polskim Paryżu”  rozumieniu sztuki Picassa czy sztuki pierwotnej i pare slow o grupie “Zamek”. Zapraszamy do Centrum JP2.