Rejestracja na nadchodzące Wybory do Sejmu i Senatu.

Informację o obwodach głosowania zawiera Rozporządzenie Ministra Spraw Zagranicznych w sprawie utworzenia obwodów głosowania w wyborach do Sejmu i do Senatu w 2023 roku dla obywateli polskich przebywających za granicą.

Szanowni Państwo,

Mam przyjemność poinformować, ze w dniu dzisiejszym rozpoczęła się długo wyczekiwana rejestracja na nadchodzące Wybory do Sejmu i Senatu.

Informację o obwodach głosowania zawiera Rozporządzenie Ministra Spraw Zagranicznych w sprawie utworzenia obwodów głosowania w wyborach do Sejmu i do Senatu w 2023 roku  dla obywateli polskich przebywających za granicą

Przypominam, że aby wziąć udział w głosowaniu za granicą należy spełnić 2 warunki:

  1. Dokonać zgłoszenia do spisu wyborców prowadzonego przez konsula tj. rejestracji;
  2. Posiadać ważny polski paszport, który w dniu wyborów należy okazać komisji.

Głosowanie w USA odbędzie się w sobotę, 14 października 2023 r. w godzinach 7.00-21.00 czasu lokalnego. Za granicą głos można oddać wyłącznie osobiście. Nie obowiązuje głosowanie korespondencyjne ani przez pełnomocnika.

Wniosek o ujęcie w spisie wyborców prowadzonym przez konsula można złożyć na trzy sposoby:

  1. najszybciej i najwygodniej, wypełniając formularz online na specjalnie udostępnionej do tego celu platformie internetowej https://ewybory.msz.gov.pl/ lub
  2. pisemnie – pismo opatrzone własnoręcznym podpisem (czyli osobiście w urzędzie konsularnym albo listownie), lub
  3. mailowo – na adres ny.wybory@msz.gov.pl z załączonym skanem lub zdjęciem pisemnego wniosku opatrzonego własnoręcznym podpisem.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami NIE MA MOŻLIWOŚCI REJESTRACJI TELEFONICZNEJ.

Zachęcamy do samodzielnej rejestracji przez system https://ewybory.msz.gov.pl/ oraz upowszechniania informacji przede wszystkim o tym sposobie rejestracji. Jest to najszybszy i najbardziej efektywny sposób rejestracji, a wyborca od razu po dokonaniu zgłoszenia otrzymuje potwierdzenie.

 

Jednocześnie zwracam uwagę, że dane dodawane do systemu e-wybory są automatycznie weryfikowane w bazie PESEL. W naszej codziennej pracy w konsulacie obserwujemy, że baza ta może zawierać drobne błędy i zdarza się, że bywa to przeszkodą w samodzielnej rejestracji. Osoby, które napotkają takie błędy prosimy o kontakt z konsulatem bądź złożenie wniosku osobiście/listownie/mailowo. W załączeniu przesyłamy formularz zgłoszenia przygotowany przez tut. konsulat, uwzględniający wszystkie dane wymagane przez ustawę.

Rejestracja potrwa do 10 października 2023 r. czasu polskiego.

W kwestii referendum, zgodnie z wyjaśnieniami PKW:

  • głosowanie przeprowadza się w obwodach głosowania utworzonych dla właściwych wyborów i na podstawie spisów wyborców sporządzonych dla tych wyborów, w tych samych (a nie innych) obwodach głosowania, czyli w tych samych lokalach wyborczych, przez jedną i tę samą obwodową komisję wyborczą (a nie dwie odrębne);
  • decyzja o udziale w wyborach do danego organu (np. do Sejmu lub do Senatu) albo w referendum jest wyłączną decyzją wyborcy (osoby uprawnionej do udziału w referendum)
  • jeżeli wyborca odmówi przyjęcia karty lub kart do głosowania, obwodowa komisja wyborcza odnotuje ten fakt w spisie wyborców.

 

Zwracamy się również z gorącą prośbą o:

  • wsparcie rejestracji osób, które z różnych powodów mogą mieć z nią problem;
  • upowszechnianie informacji o rejestracji.

Zachęcamy do podawania dalej informacji ze stron:

MSZ – https://www.gov.pl/web/dyplomacja/wybory-i-referendum-2023

Polska w USA – https://www.gov.pl/web/usa
Media społecznościowe konsulatu: Facebook: @ConsulateofPolandinNewYork, Twitter: @PLinNewYork

Jednocześnie informuję, że planowane jest zorganizowanie szkolenia dla członków obwodowych komisji wyborczych. Szkolenie odbędzie się stacjonarnie, w konsulacie w dwóch terminach, z  których jeden zaplanujemy w tygodniu, a drugi w weekend. Sukcesywnie będziemy przekazywać odpowiednie informacje.

Do tego czasu, wraz z całym zespołem konsulatu, pozostajemy do Państwa dyspozycji.

Z poważaniem

Anna Wańczyk

Wicekonsul

Kierownik Wydziału Spraw Prawnych i Pomocy Konsularnej

Konsulat Generalny Rzeczypospolitej Polskiej w Nowym Jorku

233 Madison Avenue, New York, NY 10016
https://www.gov.pl/usa

stopka mailowa_UA_BRP