Radny Lincoln Restler w Klubie Seniora „Krakus”

W ubiegłą środę, członkowie klubu seniora “Krakus” mieli zaszczyt gościć radnego z 33. okręgu, Lincolna Restlera. To już kolejne spotkanie polityka z seniorami, które odbyło się w siedzibie klubu. Zgromadzeni mogli osobiście zadać pytania radnemu, podzielić się swoimi uwagami, a także umówić się na spotkanie. Dzięki zaangażowanej działaności społecznej polityka, seniorzy mogą poprawić swoją sytuację mieszkaniową czy ekonomiczną, jak również wpłynąć na zmiany zachodzące na Greenpoicie. Członkowie klubu „Krakus” wraz z dyrekcją składają serdeczne podziękowania Panu Lincolnowi Restlerowi za wizytę oraz za pomoc i działaność na rzecz seniorów.