Promocja nowej płyty i filmu dokumentalnego kompozytora Jakuba Polaczyka

9 marca o godzinie 18-tej w Centrum Polsko-Słowiańskim odbyło się spotkanie promocyjne płyty Jakuba Polaczyka “Union Square”. Jakub to klasyczny współczesny kompozytor i pianista polski zamieszkały w Nowym Jorku. Płyta ukazała się przed paroma dniami w Albany Records i jest monograficznym albumem kompozytora w zwiàzku z okràgłymi urodzinami. Podczas spotkania został tez zaprezentowany premierowo film rozmów na przestrzeni 10 lat z Dennisem Woytkiem – reżyserem dokumentalnym i wieloletnim profesorem Duquesne University w Pittsburghu. Spotkanie prowadziła znana aktorka Weronika Woźniak i podczas spotkania wystàpili też Karolina Mikolajczyk oraz Iwo Jedynecki – stypendysta Fullbright. Prezentujemy Państwu kilka zdjęć z wydarzenia i link do filmu “Rozmowy Dennisa Woytka z Jakubem Polaczykiem” z dodanymi napisami polskimi.  Link