Polonijna pomoc dla ukraińskich dzieci

Children’s Smile Foundation z niepokojem obserwuje sytuację na Ukrainie. Wojna dotyka wszystkich, ale najbardziej podczas niej cierpią ci, którzy są bezbronni i zupełnie niewinni – dzieci. Ma to związek nie tylko z ogólnym zagrożeniem i strachem dotyczącym codziennego życia, ale również z faktem, że ich rodzice, a zwłaszcza ojcowie, zaangażowani są w obronę kraju, przez co zmuszeni są do opuszczenia rodzinnego domu, a niejednokrotnie nawet tracą życie. To wszystko wywołuje u dzieci ogromną traumę, która na pewno będzie im towarzyszyła przez wiele lat, a może nawet do końca życia.

Nasza Fundacja nigdy nie była obojętna na tragiczny los oraz cierpienie dzieci, i tak samo jest w przypadku najmłodszych obywateli Ukrainy, czy to pozostających w kraju ogarniętym działaniami wojennymi czy też będących uchodźcami przebywającymi w Polsce.

W związku z tym założyliśmy w Polsko-Słowiańskiej Federalnej Unii Kredytowej specjalne konto pod nazwą “Pomoc dla ukraińskich dzieci”, z którego wszystkie pozyskane środki finansowe będą przeznaczone na wsparcie najmłodszych ofiar wojny. Będzie to długofalowa pomoc, bowiem skutki rosyjskiej napaści na Ukrainę będą przez wiele lat odczuwalne przez dzieci, często również osierocone. Dlatego zwracamy się z prośbą o wsparcie naszego funduszu pomocowego.

  1. Donacje można zrobić poprzez wpłaty i przelewy na znajdujące się Polsko-Słowiańskiej Federalnej Unii Kredytowej konto o numerze: 1467381
  2. Można również przesłać czek wystawiony na Children’s Smile Foundation z dopiskiem (w memo) – “Pomoc dla ukraińskich dzieci” lub“Help for Ukrainian Children”. Czeki należy wysłać na adres:
    Children’s Smile Foundation
    6043 Maspeth Avenue
    Maspeth, NY 11378
  3. Można również dokonać wpłaty poprzez PayPal. Bezpośredni link: www.childrenssmilefoundation.org/m,6510,donacje.html

W związku z tym, że Children’s Smile Foundation jest organizacją charytatywną (non-for-profit) zarejestrowaną zgodnie z paragrafem 501(c)(3) Kodeksu Podatkowego USA, wszystkie donacje można odpisać od podatku.

Więcej informacji na ten temat można uzyskać w biurze Fundacji, pod numerem telefonu: (718) 894 6443 oraz pisząc na adres: info@childrenssmilefoundation.org