Ogłoszenie Chóru Dziecięcego Greenpointu!

Chór Dziecięcy Greenpoint powstał jesienią 2022 roku z inicjatywy znanego nowojorskiego muzyka młodego pokolenia Nicholasa Kaponyasa i śpiewaczki operowej Kerri Thompson. Od dawna istniało zapotrzebowanie na tego rodzaju chór dziecięcy, dzięki któremu młodzi ludzie z Greenpointu i okolic mogliby rozwijać swoje umiejętności muzyczne.

Dzięki Centrum Polsko-Słowiańskiemu chór znalazł miejsce do ćwiczeń i spotkań na próbach, które odbywają się raz w tygodniu w Centrum. W skład chóru wchodzą dzieci nie tylko z Greenpointu, ale także z innych dzielnic, a rodzice chwalą poziom zajęć, jednocześnie gorąco zachęcając innych, aby przyprowadzali także swoje pociechy na te próby.

Od momentu powstania w chórze panowała bardzo radosna atmosfera. Nowe przyjaźnie zawiązały się nie tylko pomiędzy dziećmi, ale także pomiędzy ich rodzicami i opiekunami, którzy chętnie włączają się w działalność chóru. Uczniowie chóru chętnie spędzają w ten sposób czas i mają okazję poznać utwory, które nie są promowane w nowojorskich szkołach.

Kierująca chórem Kerri Thompson dba o to, aby próby miały ciekawą formę, a dyrektor chóru Nicholas Kaponyas zajmuje się logistyką i towarzyszeniem podczas prób i występów.

Chór wystąpił dotychczas sześć razy: w Brooklyn Borough Hall z okazji Miesiąca Dziedzictwa Polskiego; w uroczystym zapaleniu choinki i spotkaniu Mikołajkowym zorganizowanym przez Centrum Polsko-Słowiańskie; na koncercie kolęd organizowanym przez Centrum Polsko-Słowiańskie; iluminacja drzew zorganizowana przez radnych Greenpointu; koncert jubileuszowy dla KOBO Music Studio; i na imprezie z okazji Dnia Dziecka organizowanej przez Centrum Polsko-Słowiańskie.

Email: thegreenpointchildrenschoir@gmail.com