O książce „Marsz, marsz Batory” w Klubie Krakus

Dziś w Klubie Seniora „Krakus” odbyło się spotkanie z autorkami książki „Marsz, Marsz Batory”, Aleksandrą Karkowską oraz Barbarą Caillot. Twórczynie opowiedziały o procesie powstawania opowieści o legendarnym statu „Batory” oraz przytoczyły niesamowite wspomnienia osób, które płynęły okrętem. W prezencie od autorek, Klub „Krakus” otrzymał egzemplarz książki wraz z autografem, który wzbogacił zasoby biblioteki klubu prowadzonej przez Pana Tadeusza Zająca.

Serdecznie dziękujemy za wizytę!