Nowy chór dla Młodych Śpiewaków! “The Greenpoint Children’s Choir”

Nowy chór dla Młodych Śpiewaków! “The Greenpoint Children’s Choir”

Chór dziecięcy “The Greenpoint Children’s Choir” powstał jesienią 2022 roku z inicjatywy znanego nowojorskiego muzyka młodego pokolenia, Nicholasa Kaponyasa i śpiewaczki operowej Kerri Thompson. Już od dawna było zapotrzebowanie na tego rodzaju chór dziecięcy, w którym młodzież z Greenpointu i okolic rozwijałaby się muzycznie.

Dzięki Centrum Polsko-Słowiańskiemu, chór  znalazl miejsce do ćwiczeń i raz w tygodniu spotyka się na próby właśnie w centrum.  Do chóru należą nie tylko dzieci z okolic Greenpointu. Są tacy którzy przyjeżdżają z innych dzielnic. Rodzice bardzo chwalą sobie poziom zajęć i zachęcają innych aby przyprowadzali swoje dzieci na tego rodzaju zajęcia.

Od początku w chórze panuje radosna atmosfera. Nawiązały się nowe przyjaźnie nie tylko pomiędzy dziećmi, ale także pomiędzy ich rodzicami, którzy chętnie włączają się w działalność chóru. Dzieci polubiły tę formę spędzania czasu i przy okazji poznawania utworów, które nie są promowane w nowojorskich szkołach.

Prowadząca zajęcia Kerri Thompson dba o to aby zajęcia miały ciekawą formę, a dyrektor chóru Nicholas Kaponyas zajmuje się logistyką i akompaniamentem w czasie prób i występów.

Chór do tej pory wystąpił sześć razy: w ratuszu Brooklynu z okazji Miesiąca Dziedzictwa Polskiego,  na imprezie organizowanej przez Centrum Polsko Słowiańskie z okazji zapalenia świateł na choince i spotkania z mikołajem,  w czasie koncertu kolęd organizowanym przez Centrum Polsko Słowiańskie, Na imprezie zapalenia świateł organizowana przez radnych Greenpointu, na jubileuszowym koncercie KOBO Music Studio i wreszcie na imprezie z okazji Dnia Dziecka organizowanej przez Centrum Polsko-Słowiańskie.

Email: thegreenpointchildrenschoir@gmail.com