Niezwykła Wystawa i Jubileusz Niezwykłego Człowieka

Niezwykła Wystawa i Jubileusz Niezwykłego Człowieka
W piątek 4 marca w pięknie odnowionej sali wystawowej Centrum Polsko-
Słowiańskiego przy 177 Kent Str na Greenpoincie Polsko-Amerykański Klub
Fotografika rozpoczął obchody 25-tej rocznicy istnienia Klubu oraz przypadającą
w marcu 100-ną rocznicę urodzin Honorowego Członka Klubu Fryderyka
Dammonta.
Inspiracją do założenia Klubu Fotografika było spotkanie „Wieczór z fotografią”
zorganizowane przez Polonijny Klub Podróżnika w maju 1998 roku. Na spotkanie
to prezes Jerzy Majcherczyk zaprosił do Konsulatu pięcioro znanych fotografików
w osobach: Jerzy Gać, Wojtek Kubik, Zosia Zeleska-Bobrowska, Jerzy Koss,
Jarosław Woszczyna do wygłoszenia krótkich prelekcji jak i czym fotografować.
Ogromne zainteresowanie tym tematem przerosło oczekiwania organizatorów i
samych prelegentów. Właśnie od wtedy zaczęli oni ze sobą rozmawiać o potrzebie
zorganizowania się. Zarys działania klubu powstał w pięknej scenerii Madison
Square Park, na Manhattanie z udziałem fotografów którzy brali udzia w spotkaniu
w Konsulacie, przed domem Jerzego Kossa i zostało uwiecznione na zdjęciu przez
jego wnuczkę, ośmioletnią Violettę Koss. Nieco ponad miesiąc później w dniu 24
czerwca, z inicjatywy Romualda Dymskiego zorganizowano w Galerii Nowego
Dziennika inauguracyjne spotkanie klubu, który nazwano Polish Photographer’s
Club of America. Pierwszym prezesem został Jarosław Woszczyna, a w skład
zarządu weszli fotograficy spotkania w Konsulacie. Patronat nad Klubem objął
Nowy Dziennik a Romuald Dymski został jego honorowym prezesem. Do
prezentacji swoich prac zapraszani byli znani fotograficy z Ryszardem
Horowitzem na czele. Został on honorowym prezesem klubu. Drugim prezesem
klubu został wybrany Jerzy Koss, który poprowadził klub przez następne dwa lata.
Uwieńczeniem pierwszego roku działalności stał się pierwszy Salon Fotograficzny
zorganizowany w Konsulacie prawie dokładnie w rocznicę powstania klubu.
Wzięło w nim udział 50-ciu fotografików, prace swoje prezentowali też Eva
Rubinstein i Ryszard Horowitz.
Następnymi prezesami zostają kolejno, Wojtek Kubik, Wiesław Zdaniewski i od
2005 roku do chwili obecnej Edward Madej. Dziesiąty Salon w ramach obchodów
20-lecia odbył się w 2019 roku. Przez ostatnie kilka lat Klub nie miał stałego
miejsca spotkań, dopiero w 2022 roku nowe władze CPS przyjęły Klub do swojej
siedziby.
W rocznicowej wystawie pt. „Fryderyk Dammont i przyjaciele” wziąl udział Pan
Fryderyk i 26 członków Klubu w osobach: Grażyna Benkowska, Edward Bochnak,
Wiesław Burdzy, Ryszard Horowitz, Katarzyna Iwaniec, Henryk Iwaniec, Dariusz
Kanarek (Connecticut), Tomasz Klimek, Krzysztof Kościkiewicz, Wojtek Kubik,

Zbigniew Łukasik, Edward Madej, Katarzyna Mojeścik, Małgorzata Olszewska,
Dawid Parus, Aneta Pieróg-Sudoł, Stanisław Promowicz, Mira Satryan, Tomek
Sikora (Polska), Małgorzata Sobocka, Jolanta Szczepkowska, Jacek Szymula,
Małgorzata Tambor, Regina Wypych (Texas), Zosia Zeleska-Bobrowski, Ewa
Zeller.
„Nasz” Jubilat, który 27 marca kończy 100 lat, Fryderyk Dammont jest
człowiekiem o wielkiej kulturze, miłym, uczynnym, o dużym poczuciu humoru.W
czasie wojny był więźniem syberyjskiego więzienia, tułał się po Azji i Europie.
Zna pięć języków, jest naukowcem w dziedzinie fizyki i chemii. Jest członkiem
Amerykańskiego Stowarzyszenia Fizyków i Chemików i Nowojorskiej Akademii
Nauk. Pracował w zarządzie Oddziału Polimerów, był w komitecie redakcyjnym
periodyku tej dywizji dla której uzyskał 1.5 miliona dolarów z jego sprzedaży. Jest
osobą aktywną nie tylko w środowisku polonijnym, człowiekiem wielu pasji, jak
fotografia, podróże, sporty: narciarstwo, łyzwiarstwo, pływanie oraz muzyka
klasyczna. Bierze udział w corocznych zawodach narciarskich pokonując 70
latków. Jest chodzącą encyklopedią z zakresu histoii, architektury, geografii.
Najbardziej lubi fotografować Parki Narodowe, zwłaszcza Park Narodowy
Skalnych Łuków w Utach (ArchervNP) i Park Narodowy Lodowców w Montanie
(Glacier NP). Jest rekordzistą w ilości prezentacji fotograficznych w Klubie,
oprócz tego miał 10-20 prezentacji rocznie w bibliotekach, collegach, klubach
seniora i organizacjach polonijnych, gdzie zadziwia słuchaczy swoją pamięcią
podając dużo ciekawych szczegółów, urządzał około siedem wystaw rocznie. Na
obecnej wystawie wystawie pokazała zdjęcia ze swoich podróży, piękno
amerykańskiej przyrody i historii pierwotnych tubylców.
Pan Fryderyk cieszy się wspaniałą kondycją fizyczną oraz umysłową lepszą niż
niejeden z nas. W czasie uroczystości tryskał humorem oraz zabawiał nas
dowcipami i żartami. Był oblegany przez koleżanki i kolegów z Klubu, oraz nie
tylko, każdy chciał zrobić zdjęcie z Jubilatem.
Polsko-Amerykański Klub Fotografika to wyjątkowo zwarta grupa ludzi, których
łączy wspólna pasja tworzenia sztuki za pomocą obiektywu. Przez wernisaż
przewinęło sie ponad 250 osób, w tym wiele ludzi sztuki i przedstawicieli
organizacji polonijnych. Licznie reprezentowane były polskie media, prasa: Nowy
Dziennik, Kurier Plus, Super Express, Radio Rampa, Mała Polska-YouTube
Channel, oraz korespondent PAP’u.
W czasie wernisażu wystąpił świetny zespół jazzowy Santi Debriano z doskonałą
solistką Niną Shankar.

Atrakcją wieczoru była loteria na bilet lotniczy do Polski. Wygrał go znany na
Greenpoincie Adam Collignon, właściciel sklepu z ramami Greenpoint Frames.
Ucieszył się bardzo gdyż słyszał jak piękna jest Polska i chce ją odwiedzić.
Sponsorami uroczystości byli: Centrum Polsko-Słowiańskie, Klub Fotografika
oraz The Nowodworski Foundation.

Uroczyste zakończenie odbędzie się w piątek 31 marca o 7 PM.

Tekst i zdjęcia: Zosia Zeleska-Bobrowski
Zdjęcie grupowe: Wojtek Maślanka