Członkowie Zarządu CPS odznaczeni przez Prezydenta RP

Podczas obchodów Święta Niepodległości w Konsulacie Generalnym RP w Nowym Jorku, za promocję Polski za granicą i dzialałalność na rzecz Polski i Polonii w różnych dziedzinach zycia społecznego, biznesowego i kulturowego, w imieniu Prezydenta RP odznaczone zostało grono osób związanych z naszą organizacją:

  • Marian Żak (Prezez Polish and Slavic Center oraz NY Dance and Arts Innovations) otrzymał Krzyż Oficerski Orderu Zasługi RP,
  • ks. Józef Szpilski (Dyrektor PSC) otrzymał  Złoty Krzyż Zasługi,
  • Zbigniew Solarz (Skarbnik PSC) otrzymał Srebrny Krzyż Zasługi,
  • Agnieszka Granatowska (Dyrektor Wykonawcza PSC) otrzymała Srebrny Krzyż Zasługi.

Centrum Polsko Słowiańskie dumne jest z tego, że ma w swoim gronie najbliższych współpracowników osoby zasłużone, których działalność na rzecz Polonii została dostrzeżona przez najwyższe władze Polski.

Zdjęcia: Zosia Żeleska-Bobrowski