Kwiecień miesiącem najstarszych Amerykanów

Kwiecień jest miesiącem dedykowanym najstarszym Amerykanom. W Klubie Seniora Krakus obchody tego święta były szczególnie wyjątkowe. Najstarsi członkowie klubu zostali wyróżnieni dyplomami oraz upominkami od dyrekcji i pracowników. Owacje na stojąco, głośny aplauz i wiele łez wzruszeń popłynęło do najstarszej klubowiczki, Pani Zofii Kaczyński, która w tym roku obchodzi swoj setny jubileusz!
Wszystkim seniorom, zarówno tym najstarszym jak i tym nieco młodszym, życzymy dużo zdrowia, uśmiechu i radości z życia! Szczególne podziekowania kierujemy do sklepu Eight and Driggs za ufundowanie upominków dla naszych podopiecznych!
Tekst: Zuzanna Frontczak Dabrowicz