Koncert na Dzień Kobiet w Klubie Seniora Krakus w Centrum PS, Greenpoint

W piątek 8 marca z okazji Międzynarodowego Dnia Kobiet w Klubie Seniora Krakus działającego w Centrum Polsko Słowiańskim na Greenpoincie odbył się uroczysty koncert Chóru Krakus. Słowo wstępne o tradycji obchodów oraz konferansjerkę prowadził Waldemar Ostrowski.

Chór Krakus, którym dyrygowała Katarzyna Drucker zaśpiewał kilka piosenek, wszystkie poświęcone paniom: „Piosenka na Dzień Kobiet”, słowa Anna Kucay, „Za zdrowie Pań”, „Kobieto, Kobieto”, „ Czy to panna czy mężatka”, „Z Krakusa dziewczyna”, „Kobiety nie bij nawet kwiatem”.

Wiersze dla pań recytowali panowie: Stanisław Kulczycki, Tadeusz Nowak, Stanisław Piekut i Krzysztof Zieliński. Akompaniowała Ola Watras. Piękna dekoracja sceny była dziełem Zofii Wiszniewskiej i Waldemara Ostrowskiego.

Następnie panowie występujący w Chórze Krakus obdarowywali wszystkie panie czerwonymi goździkami, były również słodycze. O wszystko zadbała dyrekcja Klubu Seniora Krakus w osobach: Artur Pustuła – Dyrektor Programowy Klubu, Urszula Galej – Koordynator Programu oraz Agata Forys – Pracownik Socjalny.

Na zakończenie wszystkie panie pozowały do grupowego zdjęcia.

Artykul: https://poland.us/strona,15,45263,0,koncert-na-dzien-kobiet-w-klubie-seniora-krakus-w-centrum-ps-greenpoint.html