Komunikat prasowy Centrum Polsko-Słowiańskiego – Decyzją Komisji Nominacyjnej

Komunikat prasowy Centrum Polsko-Słowiańskiego


Decyzją Komisji Nominacyjnej z dnia 12 kwietnia 2024 zatwierdzono do

Rady Dyrektorów następujące osoby:

Robert Chibowski ,  Artur Dybanowski,  Paweł Pachacz,  Zbigniew Solarz

Do Komisji Rewizyjnej:

Edyta Greer


Kandydaci do Rady Dyrektorów, którzy nie zostali nominowani przez Komisję Nominacyjną i kwalifikujący się w oparciu o statut Centrum Polsko Słowiańskiego, a chcieliby kandydować w wyborach, muszą złożyć petycję.

W celu uzyskania petycji, potencjalni kandydaci muszą zostać zarejestrowani w Centrum Polsko-Słowiańskim. Tylko oryginalne, otrzymane w Centrum Polsko-Słowiańskim petycje są ważne – kopie nie będą akceptowane.

Zestawy petycji będą dostępne po wcześniejszym umówieniu się w Centrum Polsko – Słowiańskim 176 Java Street, pokój numer 3, Brooklyn, NY 11222.

Kompletne petycje muszą zostać dostarczone do Centrum Polsko-Słowiańskiego nie później, niż do godziny 2PM, 24 maja 2024 roku. Zgodnie z obowiązującym statutem Centrum Polsko-Słowiańskiego petycja powinna być podpisana przez minimum 5% czlonków Centrum Polsko-Słowiańskiego, co stanowi nie mniej niż ważnych 1450 podpisów członków Centrum Polsko-Słowiańskiego.  Podpisy podlegają weryfikacji przez Komisję Nominacyjną.