Komisja Nominacyjna CPS zawiadamia swoich członków, iż przyjmuje zgłoszenia kandydatów, do pracy społecznej w CPS w Radzie Dyrektorów i Komisji Rewizyjnej.

 

Zgłoszenia kandydatów, do pracy społecznej w CPS

Komisja Nominacyjna Centrum Polsko-Słowiańskiego zawiadamia swoich członków, iż przyjmuje zgłoszenia kandydatów, do pracy społecznej w CPS w Radzie Dyrektorów i Komisji Rewizyjnej.

Zgłoszenie powinno zawierać: dane osobowe, CV oraz list motywacyjny kandydata/kandydatki określający doświadczenie w pracy socjalnej oraz powody zasiadania w Zarządzie CPS lub Komisji Rewizyjnej. Kandydaci powinni wskazać, czy ubiegają się o kandydaturę do Zarządu lub Komisji Rewizyjnej. Osoby ubiegające się o miejsce w Radzie Dyrektorów lub Komisji Rewizyjnej, zgodnie ze Statutem, muszą być członkami CPS od co najmniej 2 lat, powinni dostarczyć stosowny dokument z PSFUK, posiadać stałe miejsce zamieszkania lub obywatelstwo USA, zgodę na weryfikację kryminalną. Ponadto aplikant/aplikantka powinien wyrazić zgodę na nominację i przyjęcie stanowiska, jeśli zostaną wybrani. Kandydaci do Zarządu i Komisji Rewizyjnej powinni mieć możliwość przejęcia obowiązków dyrektora lub członka Komisji Rewizyjnej, do których należą: przygotowywanie i udział w comiesięcznych zebraniach i zebraniach nadzwyczajnych, kształtowanie strategii, wyznaczanie celów i zadań, realizacja założeń planu strategicznego oraz realizacja misji i wizji organizacji.

Kandydaci, którzy chcą ubiegać się o którekolwiek stanowisko, powinni złożyć wymagane dokumenty najpóźniej do godziny 14:00. w piątek 5 kwietnia 2024 r. listownie na adres:

Komitet Nominacyjny,

Centrum Polsko-Słowiańskie

Kent 177 St

Brooklyn, New York 11222

Wniosek można również przesłać na adres e-mail: pscadmin@polishslaviccenter.org

Rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami zostaną przeprowadzone 12 kwietnia 2024 r.

Komitet Nominacyjny:

Romuald Magda, Esq – Przewodniczący, Bożena Konkiel – Sekretarz, Józef Szpilski CM, Robert Dworniczak, Grzegorz Markulak CM