Jubileusz 50 Lecia – Radio Rampa

Nowy rozdział w historii Centrum Polsko Słowiańskiego – jubileusz 50-lecia.

W roku 2022, Centrum Polsko-Słowiańskie obchodzi 50. lat istnienia. Inauguracja roku jubileuszowego miejsce miała w czwartek, 31 marca, w Konsulacie Generalnym RP w Nowym Jorku, a celebracja trwać będzie przez kolejne miesiące aż do końca roku.

Centrum już od 1972 roku służy Polonii. Podczas gali w Konsulacie, zaprezentowany został dorobek Centrum, ale również, plany na przyszłość. Centrum przechodzi gruntowną przemianę – zarówno pod względem infrastrukturalnym, jak i programowym. Już wkrótce w siedzibie Centrum na Greenpoincie, uruchomione zostaną nowe programy dla seniorów, ale także, różnorodne programy dla dzieci i młodzieży. Od września, planowane jest uruchomienie przedszkola.

 

PRZECZYTAJ NA STRONIE RADIORAMPA.COM