Informacja o XV edycji konkursu „Być Polakiem” dla uczniów i nauczycieli polskich

Informacja o XV edycji konkursu „Być Polakiem” w module A (dla uczniów) i module B (dla nauczycieli polskich).

Rodzice, Nauczyciele, Uczniowie, Studenci,
rozpoczynamy XV, jubileuszową edycję konkursu „Być Polakiem” i chcemy, jak co roku, zaprosić do
udziału w niej przedszkolaków, uczniów, ale również studentów. Szczególny jest temat przewidziany
dla grup literackich i filmowej, bo będziecie odkrywcami mało znanych wydarzeń z historii Polski,
często o wielkiej dramaturgii a nawet sensacyjnym charakterze. To nie jest proste zadanie, ale
Jubileusz ma swoje prawa. Prosimy więc rodziców i nauczycieli, by gotowi byli wspierać i motywować
młodzież podczas przygotowywania pracy konkursowej. Novum tegorocznej edycji jest też skład jury,
wzbogacony o uczestników konkursu z poprzednich lat. Nie może być inaczej, bo spotkali się w
listopadzie 2023 r. w Warszawie na konferencji Polonia 2.0, dla nich zorganizowanej i postanowili
stworzyć Fun Club konkursu „Być Polakiem”, wspierający działania konkursowe. Cóż tu można dodać,
młodzi Polacy podbijają świat.

A oto tematy XV, jubileuszowej edycji:

TEMATY XV, JUBILEUSZOWEJ EDYCJI KONKURSU „BYĆ POLAKIEM”:

MODUŁ A – dla dzieci i młodzieży

Grupa I, wiek 6 – 9 lat – prace plastyczne : „Tradycje i obyczaje w moim domu rodzinnym”.

Grup II, III, IV, wiek 10 – 22 lata – prace literackie

Grupa V, wiek 10 – 22 lata – prace filmowe (w dwóch „podgrupach”: 9-15 lat i 16-22 lata

„Wyszukaj i opisz lub nagraj film o mniej znanym wydarzeniu: historycznym, kulturalnym, naukowym wartym upowszechnienia, kształtującym pozytywny obraz Polski, intrygującym, wartym upowszechnienia”.

Podpowiadamy kilka tematów, ale z pewnością sami znajdziecie wiele innych, jeszcze ciekawszych:

  • Uczta u Wierzynka, wydana przez króla Kazimierza Wielkiego w 1364 r. dla monarchów i książąt Europy.
  • Ołtarz Wita Stwosz, fenomen rzeźby religijnej z 1477 r.
  • Pacta conventa czyli pierwsza wolna elekcja w 1573 r. Demokracja to nasza specjalność.
  • Pierwsza europejska konstytucja to Konstytucja 3 Maja 1791 r., wzór dla całej Europy.
  • „Nie damy ziemi, skąd nasz ród”, Michał Drzymała i jego sławny wóz, 1904 r..
  • Wygrał Polskę na fortepianie, czyli rzecz o I. J. Paderewskim ale też żonie Helenie i jej lalkach 1918 r.
  • Złamali kod Enigmy i to nie jeden raz, bo w 1932 r. i w 1938 r.
  • Odkryli wąwóz Colca w 1981 r. i zostali bohaterami narodowymi Peru.

Jak widzicie możliwości są ogromne. Szukajcie ciekawych tematów i oryginalnie je przedstawcie.

Jury czekamy z zapartym tchem na wasze prace.

MODUŁ B – dla nauczycieli
SCENARIUSZ LEKCJI : „Być, albo nie być, czyli o czasowniku „być”, jego funkcjach gramatycznych i leksykalnych
oraz o czasownikach modalnych”

Do zobaczenia na Gali XV edycji Konkursu


KALENDARIUM XV EDYCJI KONKURSU „BYĆ POLAKIEM”

14.01.2024 r. godz. 18.00 WARSZTATY ON-LINE (ZOOM) NA TEMAT FILMU Z GRUPY V.
BLIŻSZE INFORMACJE WKRÓTCE !
17.03.2024 r. – OSTATECZNY TERMIN PRZESYŁANIA PRAC KONKURSOWYCH
Uwaga: dzieci i młodzież urodzeni przed 17.03 w konkretnym roku – traktowani są jako
„STARSI”, piszą w starszej kategorii wiekowej. Urodzeni po 17.03 –powinni pisać w
MŁODSZEJ grupie.
19-21.04.2024 r. – OBRADY JURY W WARSZAWIE
30.04.2024 r. – OGŁOSZENIE WYNIKÓW KONKURSU (na stronie www.bycpolakiem.pl)
31.07.2024 r. – GALA XV, JUBILEUSZOWEJ EDYCJI KONKURSU
04-06.10.2024 r. – INAUGURACJA XVI EDYCJI KONKURSU W HADZE, HOLANDIA


MODUŁ A – dla dzieci i młodzieży

Formularz Zgłoszeniowy:

Regulamin A:


MODUŁ B – dla nauczycieli

KONSPEKT LEKCJI

 FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY