Dzień Zadusznych w Klubie Seniora „Krakus”

We wtorek, 2. listopada, w Klubie Seniora “Krakus” obchodziliśmy Dzień Zadusznych.

Wspomnieliśmy klubowiczów, którzy od nas odeszli, a we wspólnej modlitwie prosiliśmy o ich życie wieczne.

Niech spoczywają w pokoju [*]