Doroczne Wielkanocne spotkanie Polonii pod pomnikiem Króla Jagiełły w Central Parku.

31 Marca w Niedzielę pod pomnikiem Władysława Jagiełły miało miejsce spotkanie Polonii podczas Wielkanocnego śniadana. Święcenia pokarmów dokonał ksiàdz Andrzej.

Śniadania Wielkanocne w Central Parku sà organizowane  od 2000 roku i stały się stałym programem obchodzenia Swiàt Wielkanocnych w NY przez Polaków.  W tym roku odbyły się po raz 24 zaraz po Paradzie Kapeluszów na Piàtej Avenue.

Tegorocznym organizatorem była Elżbieta Świeszek i. Historia tych spotkań została przed paroma miesiàcami przedstawiona w Klubie JP2 na Manhattanie przez współorganizatorkę Utę Szczerbę. W tych spotkaniach uczestniczà również członkowie Centrum Polsko-Słowiańskiego. Dzielimy się z Państwem filmem z tegorocznego śniadania stworzonego przez Pana Tomasza Masłowskiego. Dziękujemy wszystkim przybyłym i zapraszamy za rok na 25. Śniadanie Wielkanocne!

Video ze spotkania