Centrum uhonorowane przez dwóch nowojorskich radnych

Lincoln Restler, rady z okręgu 33. oraz Robert L. Holden, radny z okręgu 33. złożyli wizytę w Centrum Polsko-Słowiańskim, by na ręce prezesa Mariana Żaka, dyrektor wykonawczej Agnieszki Granatowskiej oraz dyrektora klubu „Krakus” Artura Pustuly, wręczyć proklamację z okazji 50. lecia CPS ze słowami uznania za działalność na rzecz Polonii w Nowym Jorku.

Członkowie klubu, Pani Marianna Prusaczyk oraz Pan Waldemar Ostrowski, wręczyli gościom pisemne podziękowania z podpisami klubowiczów oraz drobne upominki, w tym książkę o polskich miastach po angielsku.

Jesteśmy wdzięczni za docenienie naszych wysiłków promowania polskiej kultury w Nowym Jorku oraz niesienia pomocy socjalnej i prawnej imigrantom i innym mieszkańcom miasta.