Centrum Polsko-Słowiańskie otrzymało dofinansowanie ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

Informujemy, że Centrum Polsko-Słowiańskie otrzymało dofinansowanie ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

Nazwa zadania publicznego: Świat opisany po polsku – wsparcie działalności redakcji mediów polonijnych

Kwota dotacji: 10000,00 PLN

Całkowita wartość zadania publicznego: 93 300,00 PLN

Zadanie publiczne pt. ”Świat opisany po polsku – wsparcie działalności redakcji mediów polonijnych” polega na modernizacji redakcji polonijnych poprzez zakup specjalistycznego, niezbędnego w ich pracy sprzętu.