“Być Polakiem” – XIII edycja konkursu dla nauczycieli, młodzieży i dzieci

rzypominamy i zapraszamy państwa, rodziców, nauczycieli i dzieci do udziału w kolejnej, XIII edycji konkursu “Być Polakiem”.

KALENDARIUM XIII EDYCJI KONKURSU „BYĆ POLAKIEM”

20 marca 2022 – nieprzekraczalny terminie nadsyłania prac w sposób opisany w Regulaminie Konkursu
22-24 kwietnia 2022 – Obrady Jury Konkursu w Warszawie
15 maja 2022 – Ogłoszenie wyników XIII edycji Konkursu
2 sierpnia 2022, o godz. 14:00 – Gala XIII edycji Konkursu w Zamku Królewskim w Warszawie, Pl. Zamkowy 4,

Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do zmiany Kalendarium z ważnych powodów. O zmianach Organizator będzie informował na Facebooku Konkursu otraz na stronie www.bycpolakiem.pl