Bezpłatne rozliczenia podatkowe w CPS

Centrum Polsko-Słowiańskie jako największa polonijna instytucja społeczno-kulturalna działająca na Wschodnim Wybrzeżu po raz kolejny oferuje swoim klientom bezpłatne rozliczenia podatków za rok 2023 w ramach Programu VITA.

Aby kwalifikować się na program należy spełniać następujące warunki:

1. Dochód osoby indywidualnej lub rodziny za rok 2023 nie może przekraczać $76,000.
2. Podatnik nie może być właścicielem domu (wielorodzinnego, który przynosi dochody) lub własnej fi rmy.

Na wcześniej umówione spotkanie należy zabrać: (obowiązkowo)

➲ ważne dokumenty tożsamości ze zdjęciem;

➲ karty Social Security lub numery ITIN – (znane jako indywidualne numery rozliczeniowe) – wszystkich osób, które
będą uwzględnione na rozliczeniu podatkowym (żona, mąż , dzieci itp.);

➲ informacje o dochodach za 2023 rok – Formy W-2 i/lub Formy 1099;

➲ informacje o dochodach z posiadanych kont bankowych, inwestycjach itp.;

➲ kopie rozliczenia podatkowego za rok 2022;

➲ osoby , które otrzymywały zasiłek dla bezrobotnych (unemployment insurance )powinny okazac form 1099-INT

➲ osoby, które rozliczają się jako samozatrudniające (self-employed) powinny okazać zestawienie zarobków i rachun-
ki poniesionych wydatków związanych z wykonywana praca;

➲ dowód o posiadaniu ubezpieczenia przez cały rok 2023.

Jeżeli chcielibyście Państwo aby ewentualny zwrot podatkowy był bezpośrednio przelany na Państwa konto
bankowe należy posiadać dokładny numer konta oraz „routing number”.
W przypadku kiedy rozliczenie podatkowe dotyczy małżeństwa oboje małżonkowie muszą wyrazić pisemną
zgodę na elektroniczne wysłanie sporządzonego rozliczenia do IRS (obecność obojga małżonków obowiązkowa).

W celu umówienia się na spotkanie prosimy dzwonić od 2-go lutego 2023 roku.

Tel.: (718) 594-0894

środa, czwartek, piątek w godzinach 9:00 am – 5:00 pm.

e-mail: immigrationpsc@yahoo.com