Wydarzenia oraz Informacje

Szkolenie przeznaczone jest dla początkujących, którzy chcą przyswoić wiedzę i umiejętności korzystania z systemu Microsoft Windows 7 oraz podstawowego programu pakietu Microsoft Office jakim jest Microsoft Word.

Celem szkolenia jest dostarczenie wiedzy i umiejętności pozwalających na swobodną pracę w środowisku Microsoft Windows, korzystanie edytora Microsoft Word dla redagowania i drukowania prostych dokumentów.

Szkolenie dostarcza również podstaw wiedzy niezbędnej dla korzystania z Internetu.

Godziny zajęć
….

Instruktor : Bartosz Wiśniewski

CONTACT: BARTOSZ WIŚNIEWSKI DRIVING DIRECTIONS

Szczegółowe Informacje:

176 Java Street,
Brooklyn, NY 11222

tel: 718-784-1233, 718-383-5290