“Wzajemny szacunek i współpraca sukcesem Centrum Polsko-Słowiańskiego” – Nowy Dziennik

Podczas spotkania w Centrum Polsko-Słowiańskim (od lewej): ambasador Krzysztof Szczerski – stały przedstawiciel RP przy ONZ, Agnieszka Granatowska – dyrektor wykonawczw CP-S, Stanisław Starnawski, wicekonsul RP w Nowym Jorku

„WSZYSTKICH WSPÓŁPRACOWNIKÓW TRAKTUJĘ TAK, JAK SAMA CHCIAŁABYM BYĆ TRAKTOWANA” – MÓWI AGNIESZKA GRANATOWSKA, DYREKTOR WYKONAWCZA CENTRUM POLSKO-SŁOWIAŃSKIEGO.

Zanim przejdziemy do rozmowy, proszę opowiedzieć coś o sobie.

Przed przyjazdem do Nowego Jorku ukończyłam Uniwersytet Opolski i pracowałam na stanowisku rzecznika prasowego opolskiego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Podczas pracy zawodowej odbyłam wiele szkoleń z zakresu PR, dlatego potrafię zadbać o pozytywny wizerunek firmy, wykorzystując w tym celu standardowe formy komunikacji z otoczeniem, a także portale społecznościowe. Zajmowałam się kształtowaniemn stosunków publicznych firmy, dbałam o dobry wizerunek, akceptację i życzliwość mieszkańców Opolszczyzny, jak i całej Polski wobec ZUS. Do Stanów Zjednoczonych przyleciałam w 2012 roku i podjęłam pracę w nowojorskiej redakcji „Super Expressu”, natomiast od 2015 roku pracuję w Centrum Polsko-Słowiańskim. W roku 2016 ukończyłam zorganizowane przez Konsulat Generalny RP w Nowym Jorku oraz Polski Instytut Filantropii szkolenie dotyczące podstaw fundraisingu i otrzymałam stosowny certyfikat. Uczestnictwo w cyklu wykładów wzbogaciło moją wiedzę w zakresie rozwijania profesjonalnych relacji z darczyńcami. Centrum Polsko-Słowiańskie jest instytucją niedochodową, a zdobywanie grantów należy m.in. do moich kompetencji. Moje zaangażowanie w pracę społeczną zauważyła i doceniła kongresmanka z Nowego Jorku Carolyn B. Maloney, która w 2018 roku wręczyła mi specjalne wyróżnienie Kongresu USA – Certificate of Special Congressional Recognition. We wrześniu 2021 Rada Dyrektorów CP-S powierzyła mi funkcję p.o. dyrektor wykonawczej. Natomiast w marcu 2022 roku zostałam powołana przez Radę Dyrektorów na stanowisko dyrektor wykonawczej CPS. W 2022 roku podczas obchodów Święta Niepodległości w Konsulacie Generalnym RP w Nowym Jorku, za promocję Polski za granicą i działalność na rzecz Polski i Polonii w różnych dziedzinach życia społecznego, biznesowego i kulturowego, w imieniu prezydenta RP znalazłam się w gronie osób odznaczonych Srebrnym Krzyżem Zasługi.

Na czym polega praca w Centrum Polsko-Słowiańskim?

Praca w Centrum wymaga dużego zaangażowania i poświęcenia i jest dużym wyzwaniem zarówno dla Rady Dyrektorów, jak i dla pracowników. Staramy się, aby w grafiku Centrum znalazło się dużo ciekawych wydarzeń kulturalnych oraz specjalne programy dla seniorów, którzy w naszych progach odnajdują swój drugi dom. Nasze starania doceniają audytorzy z NYC Department for the Aging (DFTA) oraz przedstawiciele z New York State Office for the Aging, którzy podczas ostatniej kontroli potwierdzili, że Klub Seniora „Krakus” jest jednym z najlepszych w całym Nowym Jorku. CP-S liczy około 30 tysięcy członków rozsianych po całych Stanach Zjednoczonych i zatrudnia około 30 pracowników i kilkunastu konsultantów. CP-S jest jednym z największych pracodawców zatrudniających polskich imigrantów. W Radzie Dyrektorów zasiadają jako wolontariusze, osoby z różnym zawodowym doświadczeniem. Prezes CP-S Marian Żak, służy fachową wiedzą i doświadczeniem, m.in., jak z sukcesem prowadzić organizację niedochodową, jaką jest CP-S. Wiceprezes Paweł Pachacz, dzięki swojemu doświadczeniu w budownictwie, pomaga nam w rozwikłaniu wielu aktualnych zagadnień budowlanych, skarbnik Zbigniew Solarz przekazuje swoje doświadczenie w obsłudze programu do księgowania oraz doradza, jak racjonalnie prowadzić finanse Centrum. Sekretarz Bożena Konkiel to osoba, która potrafi organizować koncerty i wydarzenia artystyczne, które przyciągają tłumy widzów. Dyrektorzy: Romuald Magda wspiera nas wiedzą prawniczą, Artur Dybanowski doradza jako biznesmen, Bożena Piekarz-Lesiczka wspiera nasze wydarzenia artystyczne, Izabella Kobus Salkin wspiera nas artystycznie, a wiceprezes ksiądz Józef Szpilski jest dla nas wszystkich duchową ostoją. W Komisji Rewizyjnej mamy doradców ekonomicznych: Elżbietę Gosek i Iwonę Podolak oraz Roberta Chibowskiego. Wszyscy wymienieni przyczyniają się do stałego rozwoju naszej organizacji. Odpowiadając na to pytanie, nie można pominąć oddanych pracowników CP-S, którzy oprócz nienagannego wypełniania swoich służbowych obowiązków, dodatkowo udzielają się jako wolontariusze. Dlatego stwierdzam, że sukces CP-S to zasługa wszystkich osób, które pracują w największej polonijnej organizacji na Wschodnim Wybrzeżu.

Podczas zabawy karnawałowej dla dzieci w CP-S (od lewej): Jakub Polaczyk, Alicja Zakrzewski, Lucyna Zynda, Claudia Nytko, Agnieszka Granatowska, Marian Żak, Zbigniew Solorz

CP-S wydaje kwartalnik „Echo Polonijne”. Ostatnimi czasy wydania tego czasopisma cieszą się wielkim zainteresowaniem – wspaniałe zdjęcia, wszelkie informacje o programach i zebraniach. Jaki jest nakład „Echa” i kto jest głównym sponsorem?

Jestem pomysłodawczynią i redaktor naczelną bezpłatnego kwartalnika „Echo Polonijne”. Gazeta jest swoistego rodzaju pomostem między Polonią rozsianą po wielu stanach. Dostarcza polskim imigrantom informacje na temat polonijnych wydarzeń oraz opisuje podejmowane przez Polonię inicjatywy. W kwartalniku znaleźć można wywiady ze znanymi ludźmi, sprawozdania z działalności szkół polonijnych, nie ma natomiast miejsca na płatne reklamy. Sukces „Echa Polonijnego” doceniony został w Polsce: Biblioteka Narodowa w Warszawie prenumeruje nasz kwartalnik. A Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Fundacja Wolność i Demokracja oraz Stowarzyszenie „Wspólnota Polska”, z którymi od lat współpracuję, pomaga nam w ubieganiu się o granty na dalszy rozwój gazety. Nakład gazety jest różny i zależy od tego, ile funduszy na ten cel otrzymamy w danym roku z grantów. Fundusze z grantów, niestety, nie pokrywają wszystkich wydatków związanych z wydawnictwem. Dlatego też sponsorem kwartalnika jest także samo Centrum Polsko-Słowiańskie.

Co jest priorytetem w działaniu CP-S jako organizacji charytatywnej?

Priorytetem Centrum jest rozliczenie środków finansowych, powierzonych przez NYC Department for the Aging (DFTA), w formie grantu, na zapewnienie usług socjalnych osobom po 60. roku życia. Pomoc tę zapewniają doskonale działające przy CP-S dwa kluby: Klub Seniora „Krakus” na Greenpoincie oraz Klub Seniora im. Jana Pawła II, który świadczy usługi na Manhattanie. Jestem niezmiernie dumna, że pracownikom obu klubów udaje się efektywnie promować działalność CP-S i zapraszać do klubów coraz więcej seniorów. W klubie na Greenpoincie, którego dyrektorem jest Artur Pustula, każdego dnia przebywa ponad 170 osób. Dzięki oddanej pracy Agaty Foryś oraz Urszuli Galej ten klub cieszy się coraz większą popularnością. Zdjęcie z wycieczki seniorów z „Krakusa” znalazło się na głównej stronie Facebooka NYC Department for the Aging, strona ma 11 tys. obserwujących. To prawdziwy sukces! Obiady w kuchni „Krakusa” każdego dnia przygotowują panie: Lilia Laszko, Lucyna Fornal, Danuta Holiczko i Małgorzata Szura. Panie kucharki dbają o niepowtarzalne smaki polskich potraw, przygotowywanych na podstawie domowych receptur. O czystość w „Krakusie” dba Tadeusz Koluch. Ciepłe posiłki do chorych seniorów dowożą: Adam Marciniak, Franciszek Balakowski, Roman Komisarz oraz Stanisław Sito i dodatkowo Lech Dardziński. Klub seniora im. Jana Pawła II na Manhattanie od dwóch lat prowadzi Jakub Polaczyk, znany muzyk i kompozytor, który do programu wprowadził wiele artystycznych nowości. W klubie pracują także Lucyna Zynada oraz Alicja Zakrzewski, które administracyjnie wspierają dyrektora, a porządkami w klubie zajmuje się Ivan Jarosch. O programach socjalnych informują zainteresowanych Dorota Pastula oraz Bożena Nowak. Pani Dorota to skarbnica wiedzy w dziedzinie świadczeń socjalnych, takich jak : Retirement Benefits Senior Citizen, Rent Increase Exemption (SCRIE), Survivor Benefits, Senior Citizen Homeowners Exemption (SCHE), Disability Benefits, Real Property,Tax Credit (IT-214), SSI, New York State School Tax, Veterans Benefits, Home Energy Assistance Program (HEAP), Public Assistance, Weatherization Referral and Packing Program, Medicare Part A, B, Life Line Telephone Service, Medicaid, Elder Pharmaceutical insurance Coverage SNAP, Reduce Public Transportation Fare (MTA), Unemployment Benefits, Access-A-Ride, Public Housing Union Pension. Bożena Mazińska oraz adwokat Jerzy Sokół profesjonalnie pomagają imigrantom w procesie legalizacji pobytu w USA. Kolejnym ważnym zadaniem Centrum jest krzewienie kultury polskiej i organizowanie wydarzeń kulturalno-artystycznych wspierających to statutowe zadanie. Dzięki pracownikom działu administracji Centrum, w tym pracy mojej asystentki Claudii Nytko, zwiększa się liczba imprez w CP-S, profesjonalne prowadzenie oraz liczba prywatnych darczyńców, dzięki którym możemy organizować szereg wydarzeń. Superintendent Adam Targowski dba o stan techniczny w dwóch budynkach należących do CP-S (na Java i Kent St.). Codziennymi sprawami finansowymi zajmuje się księgowy Igor Wieczorkowski, który również realizuje się jako koordynator Wieczorów Tanecznych, do których powracamy już kwietniu i już dziś wszystkich zapraszam. Dodatkowi konsultanci w Centrum prowadzą zajęcia dla seniorów i pomagają nam podczas wydarzeń kulturalnych. Katarzyna Drucker, sopranistka, organizuje wyjątkowe przedstawienia teatralne i prowadzi chór Klubu Seniora „Krakus”, Natalia Puszko prowadzi zajęcia ruchowe z seniorami, Agnieszka Nowiński prowadzi klasę malarstwa dla seniorów, a prof. Krzysztof Zacharow, artysta malarz, prowadzi zajęcia plastyczne dla dzieci. Znany pianista Nicholas Kaponyas i Kerri Thompson od kilku lat z powodzeniem prowadzą chór dziecięcy przy CP-S. Jak widać, mamy się czym pochwalić, a ja jako dyrektor wykonawcza, nieustannie czuwam, by wszystko funkcjonowało nienagannie. Niezmiernie budująca jest ocena naszej pracy przez seniorów i klientów CP-S, którzy każdego dnia powtarzają, że czują się w Centrum jak w domu. Doceniają już odrestaurowane pomieszczania, mimo że przed nami są jeszcze generalny remont budynku na Java St., i uruchomienie kafeterii na Kent St. Rada Dyrektorów zauważa i docenia pracę wszystkich zaangażowanych w sukces CP-S, czego dowodem było zaproszenie pracowników na świąteczne przedstawienie „Dziadka do orzechów” do New York City Ballet w Lincoln Center na Manhattanie. To wyjście wszyscy z radością wspominają.

Jak układa się współpraca z organizacjami polonijnymi i amerykańskimi?

Jestem bardzo zadowolona, że wszystkie organizacje tak entuzjastycznie włączają się w reklamę naszych wydarzeń. Serdecznie dziękuję Instytutowi Piłsudskiemu w Ameryce za zamieszczenie informacji o minionym kiermaszu świątecznym w swoim biuletynie. Bardzo dobrze sprawdzają się biuletyny parafialne, które przedrukowują informacje o naszych wydarzeniach. Serdecznie dziękuję księdzu Grzegorzowi Markulakowi, proboszczowi parafii św. Stanisława Kostki oraz księdzu proboszczowi Michałowi Czyżewskiemu z Manhattanu. Wspaniale układa się nam współpraca z Konsulatem Generalnym RP na Manhattanie, wiele uroczystości, które odbywają się w CP-S, są objęte honorowym patronatem Konsula Generalnego RP w Nowym Jorku, za co z całego serca ja i cały zarząd CP-S dziękujemy. Dziękujemy za obecność przedstawicieli konsulatu na wydarzeniach kulturalnych w CP-S. Jeżeli chodzi o nowojorskich polityków, jesteśmy z nimi w stałym kontakcie. Korzystamy m.in. z ich podpowiedzi, gdzie ubiegać się o granty dla organizacji non-for-profit.

Czy w dzisiejszych czasach łatwo zdobywa się sponsorów?

Jest to jedno z najtrudniejszych zadań. W ostatnim roku udało nam się rozpocząć owocną współpracę z wieloma nowymi sponsorami. W tym miejscu składam podziękowanie Polsko-Słowiańskiej Federalnej Unii Kredytowej, ponieważ PSFCU jest naszym największym sponsorem, który oprócz donacji celowych, np. na bale dla dzieci czy wycieczki seniorów, przekazuje nam każdego roku składki członkowskie. PSFCU pomogła nam w remoncie windy, z której każdego dnia korzystają seniorzy. Zawsze podczas uroczystości w Centrum zachęcamy uczestników, aby założyli konto w PSFCU i tym samym zostali sponsorami naszej organizacji. Przed każdym wydarzeniem organizowanym w CP-S zwracamy się do potencjalnych sponsorów o donacje, a na naszej liście są wszyscy usługodawcy, i polscy, i amerykańscy, z których pracy niemal codzienne korzystamy.

Podczas kiermaszu wielkanocnego w CP-S: Agnieszka Granatowska (w środku) z wicekonsulem Krzysztofem Płaskim oraz jego żoną i synem

Czy oprócz sponsorów CP-S ubiega się o inne formy dofinansowania?

Oczywiście, że tak! CP-S, jak każda profesjonalna organizacja niedochodowa, zaczyna dzień od szukania grantów i pozyskiwania funduszy z różnych źródeł: miejskich, stanowych czy federalnych. Chciałabym podziękować prezesowi CP-S Marianowi Żakowi, który w momencie objęcia funkcji doradził, by w CP-S utworzyć etat dyrektora do spraw rozwoju, i to zaowocowało sukcesem. W pierwszym okresie funkcję tę pełnił Patryk Perkowski, a następnie została zatrudniona Aleksandra Słabisz. Na dzień dzisiejszy korzystamy ze współpracy z Aleksandrą Słabisz. Uzyskała ona grant federalny na kosztowny remont dachu oraz grant na renowację drugiego piętra budynku przy Java St. Jesteśmy obecnie na etapie realizacji grantu na dach oraz czekamy na kolejny etap grantu na remont drugiego pietra. W dalszej kolejności skupimy się na programach dla dzieci.

Czy CPS otrzymuje granty z Polski?

Tak, każdego roku ubiegamy się o granty na infrastrukturę oraz na publikację naszego kwartalnika „Echo Polonijne”. W ciągu trzech ostatnich lat dostaliśmy dofinansowanie ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu „Polonia i Polacy za granicą”. Otrzymaliśmy także grant na wymianę drzwi w budynku na Kent St., renowację windy oraz na wymianę pieca w budynku na Java St. oraz dofinansowanie na nasz kwartalnik „Echo Polonijne”. Ostatnio składaliśmy wniosek dotyczący przedsięwzięcia polonijnego pod nazwą „Nagranie teledysku o Mikołaju Koperniku przez Copernicus Children Choir” i uzyskał on akceptację Departamentu Współpracy z Polonią i Polakami za Granicą Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Należy podkreślić, że granty przyznawane są na określony cel i Centrum, jako beneficjent, nie może ich dowolnie lokować. Proces rozliczenia każdego grantu jest bardzo restrykcyjny i w związku z tym każdy przyznany dolar musi być wydany zgodnie z wytycznymi.

Jakie są plany na przyszłość, jakie uroczystości przygotowujecie dla Polonii na kolejne miesiące?

Do końca tego roku przygotowaliśmy szereg różnorodnych wydarzeń kulturalnych. Zaczynamy już w kwietniu Festiwalem Metalowym, którego jestem pomysłodawczynią. Przy realizacji tego wydarzenia pomagają nam Krzysztof Bućko oraz Marcin Żurawicz. Jesienią ubiegłego roku odbyła się pierwsza edycja CP-S Rock Festival, a obecnie w gościnnych murach Centrum już regularnie organizowane są występy jazzmanów i koncerty muzyki poważnej. W maju zapraszamy na drugą edycję Festiwalu Muzyki Polskiej, który organizuje, z wielkim sukcesem, Bożena Konkiel. Dokładnie 1 czerwca, tradycyjnie organizujemy Międzynarodowy Dzień Dziecka. Natomiast 21 września zapraszamy na wydarzenie w związku z 80. rocznicą przełomowych wydarzeń drugiej wojny światowej, odbędzie się wystawa oryginalnych polskich militariów, umundurowania, odznaczeń, pojazdów i pamiątek po polskich żołnierzach. Koordynatorem tego wydarzenia jest Paweł Pachacz. W organizacji tego wydarzenia pomaga nam Klub Miłośników Militariów Polskich im. Andrzeja Zaremby. Już dziś zapraszamy do udziału polonijne szkoły i organizacje. We wrześniu odbędzie się także druga edycja festiwalu rockowego, w październiku – Dzień Polskiego Dziedzictwa, podczas którego gościmy lokalnych polityków, w listopadzie – okolicznościowe spotkania patriotyczne, a w grudniu – Spotkanie z Mikołajem.

W bajkowych kostiumach podczas zabawy dla dzieci pozują (od lewej): Agnieszka Granatowska, Zuza Frontczak-Dąbrowicz – była koordynatorka Klubu Seniora Krakus – oraz Paulinka Foryś

To tylko wybrane przedsięwzięcia z naszego niezwykle bogatego grafiku wydarzeń publicznych. Zapraszamy artystów do współpracy a polonijnych i lokalnych odbiorców do wspólnej zabawy. Zachęcamy wszystkich śledzenia naszej strony internetowej www.polishslaviccenter.org, gdzie znajdują się wszystkie niezbędne informacje na temat naszej działalności.

Rozmawiała Elżbieta Popławska

ZDJĘCIA: ARCH. CP-S


Link do artykułu: https://dziennik.com/wzajemny-szacunek-i-wspolpraca-sukcesem-centrum-polsko-slowianskiego/